Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 18 mei 2021.

Kockelmann Lubricants stelt uw belangstelling voor deze website op prijs. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen dat u onze praktijken begrijpt met betrekking tot het verzamelen en behandelen van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft deze praktijken.

Personen aan wie dit privacybeleid is gericht

Dit privacybeleid is gericht tot:

  • bezoekers van de website
  • ontvangers van elektronische of andere communicatie die dit privacybeleid bevat of ernaar verwijst

 

Naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Kockelmann Lubricants zet zich in om persoonsgegevens op een rechtmatige manier te verzamelen en te gebruiken. Kockelmann Lubricants zal ervoor zorgen dat, wanneer het persoonsgegevens verzamelt of gebruikt, deze verzameling of dit gebruik is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Verzamelen van persoonsgegevens

Rechtreeks verzamelde gegevens van bezoekers

In de meeste gevallen kunt u onze website bezoeken zonder enige persoonlijke gegevens te verstrekken. Op sommige pagina's kunnen wij u echter om persoonsgegevens vragen om een dienst te verlenen of een door u gevraagde transactie uit te voeren. De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende omvatten:

  • contactgegevens, zoals uw naam, titel, bedrijfs-/organisatienaam, e-mailadres, telefoon- en faxnummers, en fysiek adres
  • informatie over uw bedrijf en functie
  • uw voorkeuren met betrekking tot e-mailmarketing
  • financiële informatie, zoals creditcardnummers, bank- of klantrekeninginformatie en, in verband met kredietaanvragen, het socialezekerheidsnummer of een ander nationaal/belastingidentificatienummer
  • informatie zoals uw nationaliteit en land van verblijf die ons in staat stelt te bepalen of u in aanmerking komt onder exportcontrole regelgeving om informatie te ontvangen over bepaalde technologieën
  • uw vragen over en bestellingen van onze producten en diensten, alsmede informatie die ons helpt om de beste producten en diensten voor u te vinden
  • informatie over deelname aan wedstrijden en registratie voor evenementen
  • feedback van u over onze producten en diensten, met inbegrip van onze websites

 

Gegevens verzameld op geautomatiseerde wijze

Wij verzamelen bepaalde gegevens over alle bezoekers aan onze websites, waaronder welke pagina's zij bekijken, het aantal overgebrachte bytes, de links waarop zij klikken en andere acties die op onze websites worden ondernomen. Op websites waarop u inlogt, kunnen wij deze informatie koppelen aan uw identiteit om uw mogelijke interesses in onze producten en diensten te bepalen. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken om onze veiligheidsmaatregelen te verbeteren. Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die uw browser naar elke website verzendt die u bezoekt, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, uw browsertype en -mogelijkheden en -taal, uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u toegang krijgt tot de site, en de website vanwaar u naar onze site gelinkt bent.

 

Ons gebruik van persoonsgegevens

Wij zullen persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden.

Diensten en transacties: 
wij gebruiken persoonlijke gegevens om diensten te leveren of transacties uit te voeren waar u om vraagt, zoals het verstrekken van informatie over producten en diensten, het verwerken van bestellingen, het beantwoorden van verzoeken van de klantenservice, het vergemakkelijken van het gebruik van onze websites, enzovoort. Om u een meer consistente ervaring te bieden in de interactie met Kockelmann Lubricants, kan informatie verzameld door onze websites gecombineerd worden met informatie die wij op andere manieren verzamelen.

Verbetering van de website: wij kunnen gegevens over u gebruiken om onze websites (inclusief onze beveiligingsmaatregelen) en gerelateerde producten of diensten te verbeteren, of om onze websites gebruiksvriendelijker te maken door te voorkomen dat u herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren, of door onze websites aan te passen aan uw specifieke voorkeur of interesses.

Marketingcommunicatie: met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die verkrijgbaar zijn bij Kockelmann Lubricants. Bij het verzamelen van informatie die gebruikt kan worden om contact met u op te nemen over onze producten en diensten, geven wij u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke communicatie. Bovendien bevat elke e-mail die wij verzenden een afmeldlink waarmee u de levering van dat type communicatie kunt stopzetten. Als u ervoor kiest zich af te melden, zullen wij u binnen 10 werkdagen van de desbetreffende lijst verwijderen.

 

Openbaarmaking van persoonsgegevens

Behalve zoals hieronder beschreven, zullen persoonlijke gegevens die u via onze website aan Kockelmann Lubricants verstrekt, niet zonder uw toestemming worden gedeeld buiten Kockelmann Lubricants, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en haar joint ventures.

Openbaarmaking aan dienstverleners: Kockelmann Lubricants sluit contracten af met andere bedrijven om namens ons diensten te verlenen, zoals het hosten van websites, het verzenden van informatie, het verwerken van transacties en het analyseren van onze websites. Wij verstrekken deze bedrijven alleen die elementen van persoonsgegevens die zij nodig hebben om die diensten te leveren. Het is deze bedrijven en hun werknemers verboden deze persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Openbaarmaking in verband met transacties: in verband met bepaalde transacties kunnen wij sommige of alle door u verstrekte persoonsgegevens bekendmaken aan financiële instellingen, overheidsinstanties en verzendbedrijven of postdiensten die betrokken zijn bij de afhandeling van de transactie.

Openbaarmaking om andere redenen: wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten of aan een juridisch proces dat tegen ons wordt gevoerd, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, of in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van een persoon te beschermen.

 

Bewaring van persoonsgegevens

Kockelmann Lubricants bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, om haar wettelijke rechten uit te oefenen en om naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen.

 

Uw rechten

Voor zover voorzien door de wet van uw rechtsgebied, kunt u het recht hebben om (1) toegang te krijgen tot bepaalde persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, (2) te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens bijwerken, corrigeren, wijzigen, wissen of beperken, of (3) uw recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen. Waar de wet dit toestaat, kunt u de toestemming die u ons eerder hebt gegeven intrekken of op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op legitieme gronden die verband houden met uw specifieke situatie, en wij zullen uw voorkeuren waar nodig toepassen.

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Kockelmann Lubricants zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Als u vragen hebt over deze verklaring of onze behandeling van uw persoonlijke gegevens, of als u aanvullende informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via e-mail, of per post op:

Noordkaai 8
8870 Izegem
BELGIUM

 

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wanneer we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we de wijzigingen op deze pagina bekendmaken en de revisiedatum bovenaan het privacybeleid bijwerken. Wij raden u aan ons privacybeleid regelmatig te controleren op updates.