OEST Oecomix 2T

voor Agriculture and Forestry
prijzen beschikbaar bij inloggen

Gebruiksklaar speciaal brandstofmengsel, benzeenvrij, laag in aromaten en zwavel met verminderde uitstoot van deeltjes en verontreinigende stoffen voor de bescherming van het milieu en de gezondheid.

Geoptimaliseerde ontbrandbaarheid en efficiënte verbranding verhogen de prestaties en levensduur van motoren.

Het product voldoet aan de Zweedse norm voor speciale brandstoffen SS 15 54 61 D, de Zwitserse norm SN 181163 en is positief getest door KWF - Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Groß-Umstadt.

Duurzaamheid

Bruikbaar tot 5 jaar na productiedatum indien opgeslagen in luchtdichte originele verpakking en bewaard in een droge, donkere en koele opslagruimte.

Toepassing

Milieuvriendelijke brandstof voor tweetaktmotoren, vooral in kleine handapparatuur zoals kettingzagen, heggenscharen, bosmaaiers, enz.

Over het algemeen zijn de smeerprestaties van de volsynthetische tweetaktolie voldoende, zelfs voor (oudere) machines met mengverhoudingen van 1:25 en 1:40, mits wordt voldaan aan technische voorwaarden zoals een juiste afstelling van de carburateur, een schone motor en een lage slijtagetoestand. Verdere olievermenging wordt afgeraden.